Cách thêm màn hình kết thúc và chú thích cuối video

0
288

– Hướng người xem đến các video, danh sách phát hoặc kênh
khác trên YouTube.
– Kêu gọi đăng ký cho kênh của bạn.
– Quảng cáo trang web, hàng hóa và chiến dịch huy động vốn
cộng đồng của bạn .

Màn hình kết thúc là một phần của video hiển thị trong suốt
5-20 giây cuối của video. Bạn có thể thêm tối đa bốn phần tử
để quảng cáo nội dung, kênh và trang web của bạn. Phần tử có
thể mở rộng để hiển thị thêm thông tin khi di chuột trên máy
tính để bàn và khi nhấn trên thiết bị di động.

Cách thêm màn hình kết thúc và chú thích cuối
video

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here