Trang Chủ Kiếm Tiền Trên Mạng Cách render video mà không cần download file video đó về máy tính

Cách render video mà không cần download file video đó về máy tính

4 phút đọc
0
0
114
Bài viết tối qua đã bị BQT xóa nên mình lập thớt mới.như đã hứa
tối qua sẽ share cho anh em cách render video mà không cần
download file video đó về máy tính
Công cụ:
1. cần FFMPEG download tại trang chủ: https://ffmpeg.org/download.html hoặc tool của anh
Phuong Truong tùy các bạn dùng cái nào (mình quen dùng ffmpeg,
cảm ơn anh vinacaptcha đã bỏ công sức cho mọi người 1 tool khá
tuyệt vời)
Link download cho windows https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
2. các trang lấy link video trực tiếp: ytube.club ( hoặc tubeplus.fbtarget.com,
youtubemultidownloader.com
hoặc các link video trực tiếp từ các trang mà các bạn lấy video
…) mục đích để getlink trực tiếp của video từ youtube hoặc các
trang nguồn video khác
3. một số kỹ thuật sử dụng ffmpeg và 1 số lệnh render video
Tiến hành
1. Coppy cái link video cần lấy từ youtube cho vào trang getlink
kia
2. Lấy link trực tiếp đó cho vào chỗ video đầu vào của câu lênh
ffmepg
3.mở file ff-prompt.bat của ffmpeg các bạn sử dụng dòng lệnh như
bình thường chỉ khác là video đầu vào các bạn thay bằng link
video đã get ở bước 2 vào
Xong hết TUT
ví dụ mẫu cho các bạn tham khảo (có tùy biến code của anh
vina)

code render như sau:
==================================================================================================
ffmpeg -y -i “http://goo.gl/Ti8Tu7” -vf “scale=1280:720”
-vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec
libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast
“video_đầu_ra.mp4”
Tải thêm bài liên quan
Tải thêm bằng Tuấn Hợp
Tải nhiều hơn Kiếm Tiền Trên Mạng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Share tut unlock tên giả về 1 -> 2 tiếng

Cái này thì có thể dùng 429 vì mình uml về phà phà đúng ip nó là về trong phút mà phải Hma…