Cách thay đổi dòng chữ Add To Cart trong WooCommerce theo ý muốn

0
234

Bài viết này mình chia sẻ với các bạn một vài đoạn
code đơn giản để bạn có thể thay đổi dòng chữ Add To
Cart trong WooCommerce theo ý muốn

Cách thay đổi dòng chữ Add To Cart trong WooCommerce theo ý muốn

Thay đổi dòng Add To Cart trong trang Sản phẩm

Để thay đổi Add To Cart trong trang sản phẩm chi tiết,
bạn thêm vào function.php của theme đoạn code bên
dưới:

Đối với WooCommerce bản 2.1 về trước

add_filter( ‘add_to_cart_text’,
‘woo_custom_cart_button_text’); // v.2.1

functionwoo_custom_cart_button_text() {

return__( ‘My Button Text’,
‘woocommerce’);

}

Trong đó bạn có thể thay thế “My Button Text” bằng
đoạn Text bạn mong muốn.

Đối với WooCommerce bản 2.1 về sau

add_filter(
‘woocommerce_product_single_add_to_cart_text’,
‘woo_custom_cart_button_text’); // 2.1 +

functionwoo_custom_cart_button_text()
{

return__( ‘My Button Text’,
‘woocommerce’);

}

Trong đó bạn có thể thay thế “My Button Text” bằng
đoạn Text bạn mong muốn.

Thay đổi dòng Add To Cart trong trang Danh mục Sản phẩm

Để thay đổi Add To Cart trong trang danh mục sản phẩm,
bạn thêm vào function.php của theme đoạn code bên
dưới:

Đối với WooCommerce bản 2.1 về trước

add_filter( ‘add_to_cart_text’,
‘woo_archive_custom_cart_button_text’); // <
2.1

functionwoo_archive_custom_cart_button_text()
{

return__( ‘My Button Text’,
‘woocommerce’);

}

Trong đó bạn có thể thay thế “My Button
Text”
bằng đoạn Text bạn mong muốn.

Đối với WooCommerce bản 2.1 về sau

add_filter(
‘woocommerce_product_add_to_cart_text’,
‘woo_archive_custom_cart_button_text’); // 2.1
+

functionwoo_archive_custom_cart_button_text()
{

return__( ‘My Button Text’,
‘woocommerce’);

}

Trong đó bạn có thể thay thế “My Button
Text”
bằng đoạn Text bạn mong muốn.

Hy vọng thủ thuật nhỏ thay đổi dòng chữ Add To
Cart trong WooCommerce mà mình chia sẻ dưới
đây sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn về website bán
hàng đang sử dụng WooCommerce của mình. Hẹn gặp
lại các bạn trong những bài viết sau!

Nguồn: SocAnDanh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here