cách thoát kênh dính 3 gậy có nguy cơ die

0
313

Có Bác nào dính 3 gậy có nguy cơ die E
chỉ cho cách thoát 7 ngày theo luật
youtube

E làm như này thấy kênh vẫn còn: Theo
luật ytb thì kênh 3 gậy thì sẽ chấm dứt tk sau 7 ngày kể từ
ngày cắm gậy thứ 3. Các bác xem ngày cắm gậy thứ 3 là ngày nào
+6 ngày rồi xoá kênh tạm thời 24h sau qua ngày thứ 7 thì mình
khôi phục lại. E làm vậy nên kênh vẫn
còn

cách thoát kênh dính 3 gậy
có nguy cơ die


5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here