Cài đặt điều hướng và thanh menu cho website Shopify

0
54

Theo cài đặt mặc định ban đầu, thanh điều hướng của bạn sẽ
bao gồm 4 tabs: Home, Catalog, Blog và About
us.

Để thay đổi cài đặt cho thanh menu, truy cập vào
Online Store > Navigation trong giao
diện Admin

 

Đây là nơi bạn có thể chỉnh sửa thanh menu hiện tại của bạn,
mặc định sẽ bao gồm:

Main Menu: Các mục sẽ xuất hiện phía
trên tại trang chủ

Footer: Mục xuất hiện tại cuối trang

Chọn Add a link list để thêm hoặc
Edit link list để chỉnh sửa theo như ý
muốn của bạn.

 

Trong Main Menu, bạn có thể thay đổi tên, thêm bớt liên kết
theo như ý mình.

Link name: Tên của tab

Links to: Liên kết, đường dẫn, bộ sưu
tập, sản phẩm mà bạn muốn khách hàng của mình truy cập vào
khi click vào tab đó

 

Làm điều tương tự với Footer.

 

Thanh menu đã thay đổi theo như cài đặt.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here