Cài đặt thanh toán và giao hàng

0
186

Để cài đặt phương thức nhận thanh toán cho cửa hàng trực tuyến
Shopify của bạn, truy cập vào Settings >
Payments
trong giao diện Admin

 

Trong Payments, bạn có thể lựa
chọn các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến như
PayPal Express Checkout,...

Để được thanh toán bằng PayPal, đồng tiền thanh toán mặc định
của bạn phải là loại tiền tệ được PayPal hỗ trợ, VNĐ hiện tại
chưa phải là đồng tiền được hỗ trợ bởi PayPal.

Accept credit cards: Chấp nhận thanh toán
bằng thẻ tín dụng, bạn có thể đăng ký dịch vụ của 2Checkout
hoặc MOLPay.

 

Manual Payments: Thiết lập các phương
thức thanh toán thủ công khác như Chuyển khoản ngân hàng, Thanh
toán khi nhận hàng (COD).

 

Để thêm phương thức thanh toán thủ công, chọn Create
a new cusom payment method
.

Name of the custom payment method: Tên
phương thức thanh toán

Enter the payment instructions: Hướng dẫn
thực hiện phương thức thanh toán cho khách hàng tại bước hoàn
tất đặt hàng

 

Hoàn tất cài đặt 2 phương thức thanh toán là Thanh
toán tại nhà
Chuyển khoản ngân
hàng.

 

Cài đặt thanh toán

Trong Checkout, cài đặt tài khoản
cho khách mua hàng:

Accounts are disabled: Không áp dụng
đăng ký tài khoản cho khách

Accounts are required: Khách cần đăng ký
tài khoản để mua hàng

Accounts are optional: Không bắt buộc
phải đăng ký tài khoản

Trong Field settings, lựa chọn
những thông tin bắt buộc mà khách hàng phải nhập khi mua hàng.

 

Refund, privacy, and TOS
statements:
Chính sách đổi trả hàng, Chính sách
bảo mật và Điều khoản sử dụng để khách hàng có thể đọc được tại
bước thanh toán

 

Cài đặt cước phí giao hàng(nếu có)

Để cài đặt phí vận chuyển, truy cập vào
Shipping

 

Shipping rate name: Tên của loại phí vận
chuyển

Based on order weight: Tính phí dựa trên
khối lượng đơn hàng

Based on order price: Tính phí dựa trên
giá trị đơn hàng

Shipping price: Phí vận chuyển

 

Sau khi cài đặt xong cước phí vận chuyển, khách hàng sẽ được
lựa chọn hình thức vận chuyển trong khâu thanh toán.

 

Cài đặt thuế và phí

Trong Taxes, Chọn All
taxes are included in my price
nếu giá sản phẩm của
bạn đã bao gồm thuế VAT ở trong đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here