Hướng dẫn tạo website bán hàng trực tuyến Shopify (P.2)

0
131


Hướng dẫn tạo website bán hàng trực tuyến với Shopify (Phần
1)

Bước 4: Những cài đặt cơ bản cho website của bạn

Tên miền là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một website. Để thiết lập tên miền của bạn, truy cập vào Online Store > Domains

Tên miền là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một
website. Để thiết lập tên miền của bạn, truy cập vào
Online Store > Domains. Nếu bạn
đã sở hữu tên miền, chọn Add an existing
domain

 

Sau khi thêm tên miền của bạn, bạn sẽ cần phải xác minh tên miền của bạn bằng cách lập một chỉ mục tới địa chỉ IP của Shopify như trong trong bảng hiện ra. Hãy liên hệ với nhà đăng ký tên miền của bạn để được hỗ trợ. Sau khi xác thực hoàn tất bạn sẽ được phép dùng tên miền đó cho cửa hàng trực tuyến.

Sau khi thêm tên miền của bạn, bạn sẽ cần phải xác minh tên
miền của bạn bằng cách lập một chỉ mục tới địa chỉ IP của
Shopify như trong trong bảng hiện ra. Hãy liên hệ với nhà đăng
ký tên miền của bạn để được hỗ trợ. Sau khi xác thực hoàn tất
bạn sẽ được phép dùng tên miền đó cho cửa hàng trực tuyến.

 

Nếu bạn chưa có tên miền, nhấn vào Buy a domain để mua tên miền tại Shopify với giá gốc 9$/ 1 năm cho tên miền quốc tế .com, .info, .net,... Ngoài ra bạn cũng có thể mua những tên miền cấp cao như .boutique, .gift,... với giá cao hơn, khoảng 30$. Bạn cần có thẻ thanh toán quốc tế để mua tên miền từ Shopify.

Nếu bạn chưa có tên miền, nhấn vào Buy a
domain
để mua tên miền tại Shopify với giá gốc 9$/
1 năm cho tên miền quốc tế .com, .info, .net,… Ngoài ra bạn
cũng có thể mua những tên miền cấp cao như .boutique, .gift,…
với giá cao hơn, khoảng 30$. Bạn cần có thẻ thanh toán quốc tế
để mua tên miền từ Shopify.

 

Sau khi đã sở hữu tên miền, hãy chọn cho bạn một tên miền chính và chọn vào ô "Redirect all traffic to this domain" để chuyển hướng truy cập từ những tên miền khác về tên miền chính của bạn. Điều này sẽ giúp tối ưu trang web của bạn trên bộ máy tìm kiếm của Google.

Sau khi đã sở hữu tên miền, hãy chọn cho bạn một tên miền chính
và chọn vào ô “Redirect all traffic to this
domain”
để chuyển hướng truy cập từ những tên miền
khác về tên miền chính của bạn. Điều này sẽ giúp tối ưu trang
web của bạn trên bộ máy tìm kiếm của Google.

 

Tiếp theo, hãy vào Settings > General để điền thông tin cơ bản của bạn. Tên của shop bạn sẽ hiển thị dưới trang web sau chữ Copyright ©. Account email là email bạn dùng để liên hệ với Shopify. Customer email bạn sẽ dùng để liên hệ với khách hàng, bạn nên điền theo tên miền trang web của bạn như hotro@shopifyvietnam.net. Postal/ ZIP Code là mã bưu chính, của TP.HCM là 700000

Tiếp theo, hãy vào Settings > General
để điền thông tin cơ bản của bạn. Tên của shop bạn sẽ hiển thị
dưới trang web sau chữ Copyright ©.
Account email là email bạn dùng để liên
hệ với Shopify. Customer email bạn
sẽ dùng để liên hệ với khách hàng, bạn nên điền theo tên
miền trang web của bạn như hotro@shopifyvietnam.net.
Postal/ ZIP Code
là mã bưu chính, của TP.HCM là
700000

 

Kéo xuống phía dưới điền thông tin về tiền tệ và đơn vị đo lường của bạn. Ở phần Edit order ID format, bạn có thể chỉnh sửa cách quản lý đơn hàng của cửa hàng bạn. Nếu Prefix bạn chọn là # và Suffix bạn chọn là SP thì đơn hàng của khách hàng sẽ được hiển thị theo dạng #1000SP, #1001SP,...

Kéo xuống phía dưới điền thông tin về tiền tệ và đơn vị đo
lường của bạn. Ở phần Edit order ID
format
, bạn có thể chỉnh sửa cách quản lý đơn hàng
của cửa hàng bạn. Nếu Prefix bạn chọn là # và Suffix bạn chọn
là SP thì đơn hàng của khách hàng sẽ được hiển thị theo dạng
#1000SP, #1001SP,…

 

Tiếp theo, hãy vào Settings > Online Store để thiết lập thông tin cực kỳ quan trọng cho cửa hàng của bạn. Homepage title là tiêu đề cho trang web của bạn, còn meta description là mô tả cho sản phẩm, dịch vụ mà website của bạn cung cấp. Hãy đảm bảo cả 2 đều chứa từ khóa quan trọng để trang của bạn hiển thị tốt hơn trên bộ máy tìm kiếm.

Tiếp theo, hãy vào Settings > Online
Store
để thiết lập thông tin cực kỳ quan trọng cho
cửa hàng của bạn. Homepage title là tiêu
đề cho trang web của bạn, còn meta
description
là mô tả cho sản phẩm, dịch vụ mà
website của bạn cung cấp. Hãy đảm bảo cả 2 đều chứa từ khóa
quan trọng để trang của bạn hiển thị tốt hơn trên bộ máy tìm
kiếm. Phía dưới có mục Google
Analytics
dùng để kết nối website của bạn với
công cụ thống kê lượng truy cập của Google. Chúng tôi sẽ có bài
viết hướng dẫn cụ thể. Website của bạn lúc này đang được bảo vệ
bởi một mật khẩu, chỉ ai biết mật khẩu mới truy cập được. Mật
khẩu được ghi ở mục Storefont
password
.

 

Bước 5: Cài đặt điều hướng, trang và bài viết

Để chỉnh sửa thanh điều hướng, vào Online Store > Navigation. Lúc này đang có 2 link list mặc định là Main Menu và Footer, click vào Edit Link list để chỉnh sửa và chuyển đổi sang Tiếng Việt.

Để chỉnh sửa thanh điều hướng, vào Online Store >
Navigation
. Lúc này đang có 2 link list mặc định là
Main MenuFooter, click vào
Edit Link list để chỉnh sửa và chuyển đổi
sang Tiếng Việt.

 

Trong Main Menu, chúng ta sửa lại để chuyển đổi sang Tiếng Việt như trong hình. Ở phần Links To sẽ là địa chỉ của trang mà bạn muốn hướng đến. Chúng ta có thể thêm một mục khác bằng cách Add another link hoặc thay đổi vị trí bằng cách kéo chuột.

Trong Main Menu, chúng ta sửa lại để
chuyển đổi sang Tiếng Việt như trong hình. Ở phần
Links To sẽ là địa chỉ của trang mà bạn
muốn hướng đến. Chúng ta có thể thêm một mục khác bằng cách
Add another link hoặc thay đổi vị trí
bằng cách kéo chuột.

 

Chúng ta làm tương tự với phần Footer.

Chúng ta làm tương tự với phần Footer.

 

Trang chủ của bạn sau khi thay đổi thanh điều hướng.

Trang chủ của bạn sau khi thay đổi thanh điều hướng.

 

Và Footer sau khi chỉnh sửa điều hướng. Tuy nhiên bài viết Fronpage và First Post vẫn là Tiếng Anh. Hãy làm theo bước tiếp theo.

Footer sau khi chỉnh sửa điều hướng.
Tuy nhiên bài viết FronpageFirst Post vẫn
là Tiếng Anh. Hãy làm theo bước tiếp theo.

 

Trong Online Store > Pages là nơi quản lý các trang bài viết của bạn. Chọn bài viết Frontpage và chỉnh sửa nó thành một bài tiếng Việt.

Trong Online Store > Pages là nơi quản
lý các trang bài viết của bạn. Chọn bài viết
Frontpage và chỉnh sửa nó thành một bài
tiếng Việt.

 

Chỉnh sửa bài viết Frontpage thành bài viết Why Shopify kèm theo hình ảnh.

Chỉnh sửa bài viết Frontpage thành bài
viết Why Shopify kèm theo hình ảnh.

 

Tương tự, trong Online Store > Blog Posts chúng ta chỉnh sửa bài viết First Post.

Tương tự, trong Online Store > Blog
Posts
chúng ta chỉnh sửa bài viết First
Post
.

 

Bài viết First Post đã được sửa thành Nike Air Max 2015.

Bài viết First Post đã được sửa thành
Nike Air Max 2015.

 

Hai bài viết đã được chỉnh sửa và thay thế phía ngoài trang chủ.

Hai bài viết đã được chỉnh sửa và thay thế phía ngoài trang
chủ.

Những bước cơ bản đã gần hoàn tất, tuy nhiên ngôn ngữ
trang web của bạn vẫn đang là tiếng Anh. Hãy thực hiện theo
hướng dẫn sau đây để chuyển sang Tiếng Việt.

 

Bước 6: Chuyển đổi ngôn ngữ của website sang Tiếng Việt

Tại giao diện Online Store > Themes chọn Edit language

Tại giao diện Online Store > Themes
chọn Edit language

 

Trong hình bạn có thể thấy English đang là ngôn ngữ được sử dụng và không có Tiếng Việt do Shopify chưa hỗ trợ ngôn ngữ này. Bạn cần phải tạo ngôn ngữ mới bằng cách Add a language.

Trong hình bạn có thể thấy English đang là ngôn ngữ được sử
dụng và không có Tiếng Việt do Shopify chưa hỗ trợ ngôn ngữ
này. Bạn cần phải tạo ngôn ngữ mới bằng cách Add a
language
.

 

Tại cửa sổ mới, chọn Vietnamese và nhấn Create.

Tại cửa sổ mới, chọn Vietnamese và nhấn
Create.

 

Trong cửa sổ mới sẽ hiện ra những câu tiếng Anh bạn cần phải dịch sang Tiếng Việt, trung bình bạn cần phải dịch hơn 500 câu tùy thuộc vào giao diện (theme) mà bạn đang sử dụng. Bắt đầu thấy gian nan rồi phải không nào? Đừng lo, chúng tôi đã có giải pháp đơn giản hơn rất nhiều.

Trong cửa sổ mới sẽ hiện ra những câu tiếng Anh bạn cần phải
dịch sang Tiếng Việt, trung bình bạn cần phải dịch hơn 500 câu
tùy thuộc vào giao diện (theme) mà bạn đang sử dụng. Bắt đầu
thấy gian nan rồi phải không nào? Đừng lo, chúng tôi đã có giải
pháp đơn giản hơn rất nhiều.

 

Trong Online Store > Themes chọn Edit HTML/CSS.

Trong Online Store > Themes chọn
Edit HTML/CSS.

 

Đây là nơi chứa đựng ngôn ngữ lập trình của website bạn. Tuyệt đối không chỉnh sửa nếu bạn không nắm rõ cách thức vận hành của nó. Hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn.

Đây là nơi chứa đựng ngôn ngữ lập trình của website bạn. Tuyệt
đối không chỉnh sửa nếu bạn không nắm rõ cách thức vận hành của
nó. Hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn.

 

Kéo xuống phía dưới bạn sẽ thấy thư mục Locales. Click vào Add a new locale.

Kéo xuống phía dưới bạn sẽ thấy thư mục
Locales. Click vào Add a
new locale
.

 

Trong cửa sổ mới, chọn file dạng scratch tên vi.json và Create locale.

Trong cửa sổ mới, chọn file dạng scratch tên
vi.jsonCreate locale.

 

File mà bạn mới tạo sẽ như trong hình. Xóa 02 dấu ngoặc như trong hình và tải copy toàn bộ file tại đây và dán vào. Lưu ý: Mỗi giao diện (theme) khác nhau sẽ có file khác nhau, hãy copy đúng file dành riêng cho giao diện mà bạn đang sử dụng.

File mà bạn mới tạo sẽ như trong hình.
Lưu ý: Mỗi giao diện (theme) khác
nhau sẽ có file khác nhau, hãy copy đúng file dành riêng cho
giao diện mà bạn đang sử dụng.

 

Nội dung file vi.json sau khi bạn dán file vào. Nhấn Save để lưu lại.

Nội dung file vi.json sau khi bạn dán file
vào. Nhấn Save để lưu lại.

 

Bây giờ hãy quay lại Online Store > Themes > Edit language. Bạn sẽ thấy Vietnamese ở phía dưới đã Complete tức đã hoàn thành.

Bây giờ hãy quay lại Online Store > Themes >
Edit language
. Bạn sẽ thấy
Vietnamese ở phía dưới đã
Complete tức đã hoàn thành. Nhấn chọn vào Change
active language.

 

Chọn Change active language để kích hoạt. Bây giờ website của bạn đã hoàn toàn là Tiếng Việt.Xin chúc mừng.

Chọn Change active language để kích hoạt. Bây
giờ website của bạn đã hoàn toàn là Tiếng Việt. Xin chúc mừng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here