Kích thước hình ảnh chuẩn trên Facebook

0
54

Bạn đang tìm kiếm kích thước hình ảnh chuẩn của Fanpage
Facebook Cover, hoặc ảnh quảng cáo hiển thị đẹp, ảnh cover
của group, ảnh post bài trên newsfeed,… Nói chung là các
loại ảnh hiển thị trên Facebook.
Facebook có chức năng tự co lại ảnh, tuy nhiên nếu biết
kích thước chuẩn thì sản phẩm bạn làm sẽ đẹp và chuyên
nghiệp hơn rất nhiều.
Bài viết này mình sẽ liệt kê ra các kích thước chuẩn nhất khi
bạn làm các loại ảnh trên Facebook

Kích thước hình ảnh chuẩn Fanpage cover, Group Cover,… trên
Facebook

Đây là những kích thước cơ bản khi bạn thiết lập một
trang, nhóm, sự kiện nào nó trên facebook

 • Kích thước ảnh cover chuẩn của Profile và Fanpage
  (851×315)
 • Kích thước ảnh đại diện chuẩn của Profile và Fanpage
  upload (180×180)
 • Kích thước ảnh cover chuẩn của Group (801 x 250)
 • Kích thước ảnh Tab ứng dụng (111 x 74)
 • Kích thước ảnh Event (784 × 295)

 

Kích thước đẹp để làm quảng cáo, post bài trên Facebook

Ngoài những kích thước được gọi là chuẩn ra thì còn có
những kích thước ảnh mà chúng ta nên cân nhắc khi thiết kế.
Điều này giúp cho cách hiển thị được tối ưu và đẹp nhất

 • Kích thước ảnh nhỏ nhất khi share link từ website (600
  x 315)
 • Kích thước ảnh nhỏ nhất khi post ảnh (504 x 504)

Các bạn xem thêm bài infographic này để xem các kích
thước chuẩn khác mà JonLoomer đã thống kê nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here