Liên Kết Nhiều Kênh Với 1 GA mới nhất

0
239

Hầu hết các bạn kiếm tiền trên Youtube chắc cũng đã biết các
liên kết kênh youtube của mình với tài khoản Google
adsense
rồi ấy nhỉ?Nhưng có những trường hợp xảy ra
như sau đó là kênh youtube của bạn ở gmail A và tài khoản

Google adsense của bạn ở tài khoản gmail B hoặc trường hợp
bạn đã liên kết kênh với một tài khoản Google adsense rồi và
bây giờ muốn liên kết thêm các kênh khác vào tài khoản GA này
thì làm như thế nào?
Để liên kết nhiều kênh youtube với một tài khoản Google adsense
thì cũng khá là đơn giản và việc chấp thuận giường như là 100%
chứ không bao giờ bị từ chối cả , và kênh không có video vấn có
thể liên kết vào GA, bây giờ cùng xem các bước liên kết nào.

Đầu tiền bạn đăng nhập vào kênh Youtube cần liên kết với Google
adsense, kênh này có thể cùng gmail với GA hoặc khá thì cũng
được nhé không có gì cả.

Liên kết Google adsense với Youtube
Liên kết Google adsense với Youtube

Tiếp đến bạn vào mục Channel ->
Kiếm tiền -> Tôi sẽ được thanh toán
như thế nào
-> Liên kết Google
adsense

Sau khi bấm vào đó, bạn tiếp tục bấm Tiếp
theo
, lúc này sẽ là lúc quan trong nè các bạn chú ý kĩ
chỗ này nhé và nhìn xuống ảnh bên dưới mình phân tích nhé.
Liên kết nhiều kênh youtube với Google adsense

Ở đây sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp
1

Kênh bạn đang liên kết mình đặt là Kênh A nhé,
và kênh này do gmail quản lý, bây giờ bạn muốn liên kết kênh này với tài khoản Google adsense có gmail là
luôn.Nghĩa là chính gmail của nó luôn thì bạn bấm vào  nhé. Cái này là liên kết nhiều kênh youtube với một tài khoản Google adsense có cùng gmail.
Tiến hành liên kết vào Google adsense

Lúc này nếu bạn chọ Có thì nó sẽ nó sẽ chuyển đến trang cài đặt
Ngôn ngữ bạn chọn Tiếng Việt hay tiếng Anh đều được cả và sau
đó bấm Chấp nhận liên kết là xong, nó sẽ
chuyển hướng cho bạn vào lại kênh Youtube lúc này bạn sẽ thấy
kênh bạn đã liên kết thành công với Google adsense rồi nhé.

Trường hợp
2

Kênh A bạn đang liên kết là do gmail quản lí, và bây giờ bạn muốn nó liên kết với 1 tài khoản gmail
khác là  thì bạn bấm vào Tạo hoặc sử dụng một tài khoản
khá
c nhé.Nghĩa là bạn liên kết nhiều kênh youtube với
một tài khoản Google adsense khác gmail với Kênh
A
chứ không phải giống trường hợp 1.

Nếu bạn bấm vào thì nó sẽ chuyển đến một trang Đăng
nhập
hoặc Tạo mới một tài khoản
Google adsense, ở đây bạn chọn Đăng nhập nhé
và rồi tiếp hành đăng nhập vào tài khoản Google adsense bạn cần
liên kết.Và các bước còn lại thì làm giống trường hợp 1 thôi
chứ cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Đến đây là xong rồi đó các bạn nhưng với trường hợp 1 là các
kênh liên kết và GA cùng dùng chung tài khoản Gmail nên kênh đó
có thể truy cập vào được trang Google adsense
http://google.com/adsense , tuy nhiên ở trường hợp 2 thì
kênh này không có quyền truy cập vào GA do nó và GA hoàn toàn
khác gmail nên bạn muốn có truy cập vào được thì phải phần
quyền quản lí cho nó ở trang Google adsense thì mới được,để
thêm quyền quản lý, truy cập trong Google adsens bạn xem vài
viết hướng dẫn bên dưới nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here