Nhúng video Facebook responsive vào website

0
91

Chào các bạn, hôm trước mình có bài hướng dẫn
nhúng video Facebook vào website, tuy nhiên
vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu của một số bạn. Tính năng

responsive đúng là rất quan trọng, do vậy
hôm nay mình xin hướng dẫn cách nhúng
video Facebook responsive vào website một
cách dễ dàng nhất.

Ok, đầu tiên bạn cần thêm đoạn code này vào trong phần
Header của trang

.video-container { position: relative;} .video-container
iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%;
height: 100%; }

Sau đó cứ mỗi lần bạn nhúng video Facebook vào
website thì bạn sử dụng đoạn code này

<div class=”video-container”>
Chèn code nhúng video vào đây
</div>

Nó sẽ có dạng như thế này

<div class=”video-container”>
<div class=”fb-video”
data-href=”https://www.facebook.com/facebook/videos/945992622124637/”
data-width=”500″><div
class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote
cite=”https://www.facebook.com/facebook/videos/945992622124637/”><a
href=”https://www.facebook.com/facebook/videos/945992622124637/”>How
to Share With Just Friends</a><p>How to share
with just friends.</p>Posted by <a
href=”https://www.facebook.com/facebook”>Facebook</a>
on 5 Tháng 12
2014</blockquote></div></div>
</div>

Như vậy là xong. Bạn có thể test thử. Còn dưới đây
là ví dụ của mình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here