Trang Chủ Marketing Online Nhúng video Facebook vào web

Nhúng video Facebook vào web

5 phút đọc
0
0
18
Bạn thấy một
video hay trên Facebook và bạn muốn
nhúng nó
vào website của bạn (Blogspot,
Wordpress,…) Bạn chưa biết phải nhúng vào như thế nào? Đây
là một tip nhỏ giúp bạn có thể nhúng một video bất kỳ từ
Facebook lên trên web.

Rất đơn giản bạn chỉ cần làm theo các bước như sau
B1: Click vào phần option của video
B2: Chọn phần nhúng video
B3: Copy đoạn code mà Facebook sinh ra cho bạn và nhúng vào
website thôi
Đoạn code mà Facebook sẽ có dạng như thế này

<div
id=”fb-root”></div><script>(function(d, s, id)
{  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if
(d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s);
js.id = id;  js.src =
“//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document,
‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script><div
class=”fb-post”
data-href=”https://www.facebook.com/video.php?v=945992622124637″
data-width=”500″><div
class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote
cite=”https://www.facebook.com/video.php?v=945992622124637″><p>This
time it&#x2019;s personal. Watch the official trailer for
The Transporter Refueled now!</p>Posted by <a
href=”https://www.facebook.com/TheTransporterMovie”>The
Transporter</a> on&nbsp;<a
href=”https://www.facebook.com/video.php?v=945992622124637″>2
Tháng 7
2015</a></blockquote></div></div>

Bạn có thể sửa các thông số nếu muốn, phần đánh
dấu đỏ là id của video, bạn có thể thay bằng id khác. Và đây là
ví dụ mà mình nhúng thử sẽ như thế này. Chúc các bạn thành
công
Trong trường hợp bạn chỉ muốn hiển thị video mà không muốn
nhúng cả phần fanpage như trên thì có thể dùng đoạn code
sau

<div class=”fb-video”
data-href=”https://www.facebook.com/facebook/videos/945992622124637/”
data-width=”100%”><div
class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote
cite=”https://www.facebook.com/facebook/videos/945992622124637/”><a
href=”https://www.facebook.com/facebook/videos/945992622124637/”>How
to Share With Just Friends</a><p>How to share
with just friends.</p>Posted by <a
href=”https://www.facebook.com/facebook”>Facebook</a>
on 5 Tháng 12 2014</blockquote></div></div>

Tải thêm bài liên quan
Tải thêm bằng Tuấn Hợp
Tải nhiều hơn Marketing Online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Bảo vệ: Tổng Hợp Công Cụ Reup Youtube

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. …