Share Code Js Con Ruồi Đi Trên Web

0
42

Demo :

Code :

<!– Thêm ruồi
–><script
src=’https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js’></script><script
src=’http://www.techrum.vn/js/fly/flies-obj.js’
type=’text/javascript’ var_1=’true’
var_2=’false’
var_3=’false’></script><!–
Hết ruồi –>

Các bạn copy code trên và thêm vào trước
phần </head>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here