Trang Chủ Marketing Online Share Code tạo Fanpage hàng loạt trên Facebook

Share Code tạo Fanpage hàng loạt trên Facebook

6 phút đọc
0
0
244

function loadCreatePage() {

console.log(‘Lấy thông tin tạo page…’);

var i = Math.floor((Math.random() * 100000) + 1);

var wordlist1 = [“Nguyễn”,“Lê”,“Trần”,“Phạm”,“Huỳnh”,“Phan”,“Vũ”,“Võ”,“Đặng”,“Bùi”,“Đỗ”,“Ngô”,“Dương”,“Lý”];          

var wordlist2 = [“Diệu Ái”,“Khả Ái”,“Ngọc Ái”,“Hoài An”,“Huệ An”,“Minh An”,“Phương An”,“Thanh An”,“Huệ Ân”,“Bảo Anh”,“Diệp Anh”,“Hải Anh”,“Hồng Anh”,“Huyền Anh”,“Kiều Anh”,“Kim Anh”,“Lan Anh”,“Mai Anh”,“Minh Anh”,“Mỹ Anh”,“Ngọc Anh”,“Nguyệt Anh”,“Như Anh”,“Phương Anh”,“Quế Anh”,“Quỳnh Anh”,“Thúy Anh”,“Thùy Anh”,“Trâm Anh”,“Trang Anh”,“Tú Anh”,“Tuyết Anh”,“Vân Anh”,“Yến Anh”,“Kim Ánh”,“Ngọc Ánh”,“Nguyệt Ánh”];

var randomNumber1 = parseInt(Math.random() * wordlist1.length);            

var randomNumber2 = parseInt(Math.random() * wordlist2.length);            

var page_name = wordlist1[randomNumber1] + ” “ + wordlist2[randomNumber2];    

var xhttp = new XMLHttpRequest();

xhttp.onreadystatechange = function () {

if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {

var data = xhttp.responseText;

var getValue = data.match(/name=“fb_dtsg” value=“(.+?)” autocomplete=“off”/g);

var fb_dtsg = getValue[0].replace(‘name=”fb_dtsg” value=”‘, );

fb_dtsg = fb_dtsg.replace(‘” autocomplete=”off”‘, );

var charset_test = ‘€,´,€,´,?,?,?’;

var super_category = 1016;

var category = 2700;

if(fb_dtsg == null) {

console.log(‘Tr?ng fb_dtsg’);

} else {

console.log(‘Đang tạo’);

submitCreatePage(fb_dtsg, charset_test, super_category, category, i);

}

}

};

xhttp.open(“GET”, ‘https://m.facebook.com/pages/create/?page_name=’ + page_name +‘ ‘+ i + ‘&category=0&super_category=1016’, true);

xhttp.send();

}

function submitCreatePage(fb_dtsg, charset_test, super_category, category) {

var i = Math.floor((Math.random() * 100000) + 1);

var wordlist1 = [“Nguyễn”,“Lê”,“Trần”,“Phạm”,“Huỳnh”,“Phan”,“Vũ”,“Võ”,“Đặng”,“Bùi”,“Đỗ”,“Ngô”,“Dương”,“Lý”];          

var wordlist2 = [“Diệu Ái”,“Khả Ái”,“Ngọc Ái”,“Hoài An”,“Huệ An”,“Minh An”,“Phương An”,“Thanh An”,“Huệ Ân”,“Bảo Anh”,“Diệp Anh”,“Hải Anh”,“Hồng Anh”,“Huyền Anh”,“Kiều Anh”,“Kim Anh”,“Lan Anh”,“Mai Anh”,“Minh Anh”,“Mỹ Anh”,“Ngọc Anh”,“Nguyệt Anh”,“Như Anh”,“Phương Anh”,“Quế Anh”,“Quỳnh Anh”,“Thúy Anh”,“Thùy Anh”,“Trâm Anh”,“Trang Anh”,“Tú Anh”,“Tuyết Anh”,“Vân Anh”,“Yến Anh”,“Kim Ánh”,“Ngọc Ánh”,“Nguyệt Ánh”];

var randomNumber1 = parseInt(Math.random() * wordlist1.length);            

var randomNumber2 = parseInt(Math.random() * wordlist2.length);            

var page_name = wordlist1[randomNumber1] + ” “ + wordlist2[randomNumber2];  

console.log(page_name);  

var xhttp = new XMLHttpRequest();

xhttp.onreadystatechange = function () {

if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {

console.log(‘Skip step info page…’);

var url = xhttp.responseURL;

skipStepSubmitInfoPage(url);

}

};

xhttp.open(“POST”, ‘https://m.facebook.com/pages/create/add/’, true);

xhttp.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”);

xhttp.send(“fb_dtsg=”+fb_dtsg+“&charset_test=”+charset_test+“&page_name=” + page_name +” “+ i + “&super_category=”+super_category+“&category=”+category);

}

function skipStepSubmitInfoPage(url) {

var xhttp = new XMLHttpRequest();

xhttp.onreadystatechange = function () {

if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {

skipStepSubmitInfoPage2(url + ‘&step=username&skip=true’);

}

};

xhttp.open(“GET”, url + ‘&step=about&skip=true’, true);

xhttp.send();

}

function skipStepSubmitInfoPage2(url) {

var xhttp = new XMLHttpRequest();

xhttp.onreadystatechange = function () {

if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {

countDown();

}

};

xhttp.open(“GET”, url, true);

xhttp.send();

}

function countDown () {

console.log(‘reload script…’);

var a = 222;

var ITV = setInterval(function(){

console.log(‘~ ‘ + a + ‘giây’);

a;

if(a === 0) {

clearInterval(ITV);

loadCreatePage();

}

}, 1000);

}

loadCreatePage();

Tải thêm bài liên quan
Tải thêm bằng Tuấn Hợp
Tải nhiều hơn Marketing Online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Bảo vệ: Tổng Hợp Công Cụ Reup Youtube

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. …