Share code zFiles – Wap Upload file hiện đại

0
66

Hướng dẫn cài đạt :
1. Tải code 2. Upload
lên host3. Unzip
code4. Tạo 1 database
mới5. Truy cập vào wap của
bạn6. Điền info để config sau đó
nhấn Next7. Điền
thông tin tài khoản Admin sau đó
nhấn Install8.
Cài đặt thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here