Share curl like facebook Sadap v5

0
171

Ngày trước thấy 1 top share code
Sadap v7 rồi nhưng không hoạt động nay làm top share sadap V5 đã
test và chạy dc
Chạy mỗi lần dc tầm <400 like 1 lần.Mỗi lần 15′ | 15′
die token 1 lần  có thể làm cái auto
refresh token cho đở mệt
Cần host khỏe, trâu vps thì khỏi bàn
Hướng dẫn tí
-Tải về up code lên host tên sadap.php
-Chạy curl bằng cách


Hết
Chúc  các các bạn curl dc 100K like

Lưu Ý Ghi chú :Tìm dòng nay trong code
edit chữ me sau https://graph.fb.me/ thành id facebook
của bạn
Nguồn : ChoiEm1Lan2

Link tải code :
http://pastebin.com/raw/dKrxSuLk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here