Share tut unlock tên giả về 1 -> 2 tiếng

0
248

Cái này thì có thể dùng 429 vì mình uml về phà phà đúng ip nó là về trong phút mà phải Hma hola thì đợi nhé
Link 1: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
Login ặc bị tên giả vào rồi qua link 429 ( Úc nn UK nếu dùng Hma thì về trong phút còn hola đợi nhé )
Ra case đợi sp nó rep coi rồi dịch ra nếu nó bắt rep thì rep còn nó để ( Cảm Ơn Bạn Đã Báo Cáo Chúng Tôi Sẽ Xem Xét Và Lấy Lại Cho Bạn Càng Sớm Càng Tốt, thì khỏi rep ) còn bắt rep thì rep
-Full Name: Tên
– Date of Birth: Ngày sinh
-On all my information. My Account should be verified identity, please reconsider. Thank facebook team.
Thử đi bảo đảm về 100%

Chúc Các Bạn Thành Công !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here