Tips Chăn GA bằng máy ảo VMW cho AI CHƯA BIẾT

0
52
Download VMW 10 : https://goo.gl/8Fc0k0 Pass
tremocoivo
Download Win XP đã tối ưu 155mb : https://goo.gl/2hFRG8
Key Win XP : MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ
Ý kiến cá nhân : Máy ảo khi sử dụng mới chiếm tài nguyên nên có
thể cài sll.
Về IP mạng, mình dùng 1 thời gian đã dài k thay đổi, k fake IP
thấy k có vấn đề gì xảy ra. Đọc TOS của Adsense cũng k nhắc đến
cấm điều đó. Vd đơn giản 1 doanh nghiệp mỗi cá nhân có thể sở hữu
1 GA trên máy tính cá nhân chung đường mạng. Tốt nhát Không nên
mở trên 2 máy ảo + đăng nhập trên 2 Ga 1 lúc. @@
Đó là ý kiến cá nhân.Có gì sai Pro góp ý đừng gạch đá e
>@@
Key Kích Hoạt VMW : 4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0
HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU
5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79
NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKL
HF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4
HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ
5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0P
MY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D
5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2R
NA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27
MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNP
NA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN
1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ7
5U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7X
HA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV
5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKM
JY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR
4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN
5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here