Trang Chủ Kiếm Tiền Trên Mạng Use TabCapture Lách Cho Ai Cần

Use TabCapture Lách Cho Ai Cần

1 phút đọc
0
0
46
Add script bellow to your bookmarkbar: javascript:(function(d){var b=prompt(“Image Link”,
https://example.com/bg.png“);var
e=d.createElement(“div”);e.style.cssText=”width:100%;height:100%;position:fixed;left:0;top:0;z-index:2147483647;background:url(“+b+”);opacity:0.1;”;var
v=d.getElementsByClassName(“html5-video-container”)[0];v.appendChild(e);})(document);

video
Tải thêm bài liên quan
Tải thêm bằng Tuấn Hợp
Tải nhiều hơn Kiếm Tiền Trên Mạng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Bài 2 : Hướng dẫn Mở cửa hàng shopify – cách tăng tỷ lệ conversion cho cửa hàng shopify

Đầu tiên các bạn truy cập địa chỉ sau để nhận 14 ngày dùng thử trên Shopify tại đây, hãy đ…