Trang Chủ Kiếm Tiền Trên Mạng Use TabCapture Lách Cho Ai Cần

Use TabCapture Lách Cho Ai Cần

1 phút đọc
0
0
51
Add script bellow to your bookmarkbar: javascript:(function(d){var b=prompt(“Image Link”,
https://example.com/bg.png“);var
e=d.createElement(“div”);e.style.cssText=”width:100%;height:100%;position:fixed;left:0;top:0;z-index:2147483647;background:url(“+b+”);opacity:0.1;”;var
v=d.getElementsByClassName(“html5-video-container”)[0];v.appendChild(e);})(document);

video
Tải thêm bài liên quan
Tải thêm bằng Tuấn Hợp
Tải nhiều hơn Kiếm Tiền Trên Mạng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Liên Kết Nhiều Kênh Với 1 GA mới nhất

Hầu hết các bạn kiếm tiền trên Youtube chắc cũng đã biết các liên kết kênh youtube của mìn…